معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان گفت: برای تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی، توزیع برنج و شکر از طریق شبکه های توزیع در سطح استان در هفته جاری صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محمد عباسی با اشاره به توزیع شکر و برنج در استان، افزود: در هفته جاری در استان 240 تن شکرو 240 تن برنج هندی 1121 در استان توزیع خواهد شد.

وی قیمت شکر را در بندرعباس 34 هزار و 30 ریال و قیمت برنج هندی 1121 ده کیلویی در بندرعباس را   740 هزار ریال عنوان کرد .

عباسی اظهارداشت: کالاهای مزبور از طریق شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های بزرگ استان و همینطور تعاونی های مصرف کارگری و کارمندی در سراسر استان توزیع خواهد شد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان بیان داشت: در شهرستانها قیمت این دو قلم کالای اساسی بسته به هزینه حمل تغییر خواهد کرد.