معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از روند فعالیت های معدنی و رشد شاخص های بخش معدن در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان: «ابراهیم سعدینی» اظهار داشت: روند فعالیت های معدنی و رشد شاخص های بخش معدن در استان نسبت به سنوات قبل و ارتقا جایگاه معدن استان در کشور در سال های اخیر نشان دهنده ظرفیت توسعه معدن و صنایع معدنی استان می باشد،

 وی خاطرنشان کرد :یکی از  برنامه های سازمان در بخش توسعه اکتشاف و شناسائی ذخائر معدنی جدید و اقتصادی است، که بتوان بستری مناسب جهت  ایجاد صنایع معدنی بزرگ را فراهم آورده و در آینده از ظرفیت های تولیدی صنایع در ایجاد صنایع پایین دستی بهره کافی را ببرد.

معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در خصوص فعالیت های اکتشافی در سطح استان گفت: در حال حاضر فعالیت های اکتشافی گسترده ای در سطح کلان توسط شرکت ها و سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی در استان در حال انجام است که در آینده شاهد شناسایی ذخایرمناسبی از موادمعدنی فلزی و غیرفلزی خواهیم بو