مدیر جهادکشاورزی شهرستان رودان از آغاز کشت کلزا در سطح یک هزار هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «ضیاءالدین صامتی» با اعلام این خبر، گفت: کشت کلزا در سطح یک هزار هکتار از زمین های زراعی رودان آغاز شده است.

مدیر جهادکشاورزی رودان، افزود: تاکنون بیش از 5 هزار کیلوگرم بذر کلزا بین کشاورزان رودانی توزیع شده است.

صامتی، اظهار کرد: کشت کلزا در رودان از اواسط آبان آغاز و اواخر فروردین سال آینده برداشت خواهد شد.

وی، مهم ترین منطقه کشت کلزا در رودان را زیارتعلی در بخش رودخانه نام برد و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت بیش از 2 هزار تن محصول استراتژیک کلزا برداشت شود.