سه قایقران هرمزگانى به همراه تیم هاى ملى براى حضور در مسابقات قهرمانى آسیا، صبح امروز راهى ازبکستان شدند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «اسلام جاهدى» ملى پوش هرمزگانى به همراه تیم ملى پاراکانو در ماده کایاک پارو مى زند.

سارا کاظمى در رده سنى زیر ٢٣ سال و کیانا کمال زاده در رده سنى جوانان 2 هرمزگانى دیگر تیم ملى آب هاى آرام بانوان کشور را همراهى مى کنند.

کاظمى و کمال زاده 2 ملى پوش هرمزگانى ورزشکاران فعال در ماده کایاک هستند.

مسابقات قایقرانى قهرمانى آسیا در 2 ماده کانو و کایاک از ٢٩ مهرماه در کشور ازبکستان آغاز می‌شود.

تیم هاى ملى آب هاى آرام بانوان و جانبازان و معلولان ایران با ٢٥ قایقران در این پیکار‌ها حضور دارند.