معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه اتمام پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا در اولویت قرار دارند، گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا برای رفع مشکلات و کمبود فضای آموزشی لازم الاجراست و باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «رضا مدرس» در جلسه بررسی پروژه های نوسازی مدارس استان هرمزگان، عنوان کرد: برنامه های مناسبی برای توسعه ساختار و فضاهای آموزشی استان وجود دارد که باید آنها را با توجه به شرایط موجود اولویت بندی کرد تا بتوان با مدیریت منابع موجود بیشترین بهره برداری را داشت.

وی با اشاره به این اصل که آموزش و پرورش موثرترین دستگاه اجرایی کشور است، افزود: برای تحقق این هدف باید شرایط و عوامل مهم آن جهت تأمین فضای آموزشی مناسب شود و برای این منظور حمایت و پیگیری مداوم اداره کل نوسازی ضروری است.

مدرس با بیان اینکه امروزه کیفیت بخشی در امر ساخت ساز یک اصل می باشد، گفت: وظیفه خطیر اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس ساخت مدارس و فضای های ورزشی، فرهنگی و آموزشی با رعایت اصول مهندسی و طراحی دقیق و رعایت ایمنی و زیبا سازی است.

وی توسعه ساختار و فضا را یکی از مولفه های پیشرفت آموزشی دانست و عنوان کرد: یکی از مولفه‌ های پیشرفت آموزشی در جوامع بحث توسعه ساختار و فضای فیزیکی آن است که تحقق این مهم به یک برنامه جدی و عملیاتی نیاز دارد.