مدیر عامل بنیاد برکت کشور گفت: چهارصد فرصت شغلی با اعتبار 25 میلیارد تومان طی 5 ماه آینده در جزیره هرمز ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «سعید جعفری» در بازدید یک روزه از جزیره هرمز افزود: رینگ جزیره ، شبکه آبرسانی، روشنایی مسیرهای گردشگری از مهم ترین طرح های عمرانی جزیره هرمز است.

وی اضافه کرد: ساخت 12 اقامتگاه بوم گردی، بهسازی و مرمت مدرسه جری پولاک ،ساخت دفاتر پیشخوان دولت و جانمایی ایستگاههای خدمات گردشگری دردستور کار قرار دارد.

جعفری بیان کرد: اشتغالهای خرد و پایدار خانگی و تشکیل واحدهای کوچک صنعتی با مشارکت مردم جزیره هرمز با هدف توانمند سازی آنان در دستور کار است.

مدیر عامل بنیاد برکت کشور خاطرنشان کرد: با جذب و آموزش نیروهای بومی جزیره هرمز طرحهای عمرانی این جزیره زودتر به بهره برداری می رسد.

جعفری با اشاره به اینکه اکنون 5 سرمایه گذار برای اجرای طرحهای عمرانی جزیره هرمز جذب شده است، اظهار کرد: با برگزاری همایش سرمایه گذاران تا یک ماه آینده در این جزیره فرصتهای توسعه و آبادانی افزایش می یابد.

به گزارش موج، جزیره هرمز در 8 کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس و بیش از شش هزارو پانصد نفر جمعیت دارد.