سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان میناب از توسعه سواحل شهرستان میناب در جهت اشتغال و رونق صادرات غیرنفتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «محمد احمدی» در جلسه ساماندهی سواحل شهرستان میناب اظهار کرد: هدف تشکیل این جلسه توسعه همه جانبه و پایدار سواحل شهرستان میناب است که در جهت ایجاد اشتغال و رونق صادرات غیر نفتی است.

وی افزود: با تامین زیر ساخت های بندری سواحل شهرستان میناب توسعه می یابد و ان شا الله با نگاه بومی و با کمک دستگاه های متولی در جهت عملیاتی شدن آن گام بر می داریم .

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان میناب تصریح کرد: برنامه ریزی برای توسعه سواحل شهرستان میناب و بر اساس اولویت در حال انجام است که مردم شهرستان میناب به نحو احسن از این خدمات برخوردار شوند.

وی گفت:  از سواحل شهرستان میناب بازدیدهایی صورت خواهد گرفت تا بتوانیم به صورت دقیق و میدانی ظرفیت ها را شناسایی کنیم و در جهت توسعه و رفع مشکلات موجود حرکت کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان میناب افزود: یکی از این موضوعات که در توسعه سواحل مد نظر است اقتصاد مقاومتی است که باید به خوبی در این طرح دیده شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دوبانده کردن جاده منتهی به تیاب میناب خاطرنشان کرد: این موضوع در حال پیگیری است و درآینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.