جعفر اوج هرمزی پیشکسوت موسیقی هرمزگان در سکوت و در سن 67 سالگی از میان ما رفت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «جعفر اوج هرمزی» پیشکسوت موسیقی هرمزگان در سکوت و در سن 67 سالگی از میان ما رفت.

«هرمز اوج هرمزی»مشهور به جعفر اوج، متولد  1330 در دبی است ؛ و  به دلیل علاقه ای که به ساز عود داشت در نوجوانی با حلب 4 لیتری روغن، چوب، میخ و نخ ماهی‌گیری برای خود سازی درست و شروع به نواختن بربط می‌کند.

وی در نواختن بربط نوازنده ای چیره دست بود؛  پس از تشکیل رادیو تلویزیون ملی در بندرعباس این مرکز به دنبال افراد مستعد و آشنا به خوانندگی و نوازندگی بود و هرمزی به همراه «صالح آتون»، «حسن کریمی»، «ارسلان عطایی»، «فاطمه خواجه»(رضایی) و «حوا رضایی» از نخستین افرادی بود که پس از گذراندن آزمونی موفق به ورود به رادیو و تلویزیون شد.

این پیشکسوت موسیقی سال ها پیش در پاسخ به سوال یک خبرنگار که این روزهای جعفر اوج چگونه می گذرد، گفته بود: در انزوای خود خواسته و کمی خسته و نه ناراحت از کسی، همیشه به خود و بازوی خود متکی بوده ام. ناخدای شناور بوده ام، مکانیک موتورهای دریایی و تعمیر کار دستگاه کپی و خلاصه روزگارم با تمام بالا و پایینش گذشته است.

 هرمزی خالق ترانه های ماندگاری همچون «اشتر جلوون یارم سوارن»، «فاطمه اریت لوله»، «عروس خانم رو خو در بکن» و... است.