خداداد مقبلی گفت: شب گذشته 200 متر از مسیر جاده هراز دچار ریزش شد که خوشبختانه خسارت جانی نداشت و پیش بینی می شود تا ساعت 3 امروز بازگشایی می شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در نتیجه بارش های سیل آسا در استان مازنداران خسارت های به راه های این منطقه وارد شده بود، گفت: در این استان به برخی محورهای منتهی به مازندران خسارت‌های زیادی وارد شده بود که با کمک راهداری این استان مسیرها بازگشایی شد،

خداداد مقبلی  با بیان اینکه امروز همه مسیرها به استان مازندران باز است، افزود:  شب گذشته رانش در مسیر جاده هزار رخ داد که در 200 متر از مسیر آن سنگ‌های بزرگی با حجم زیاد ریز داشته اسن که خوشبختانه در آن زمان ترددی وجود نداشته، به همین دلیل خسارت جانی بروز نکرده است و از همان شب گذشته با ماشین الان خاک‌برداری و برداشتن موانع بازگشایی آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود تا ساعت 3 بعدازظهر امروز بازگشایی مسیر  جاده هراز انجام می شود.