هواپیمای مسافران اصفهان با بیش از 2 ساعت تاخیر به سمت اصفهان پرواز کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پرواز شماره IRA314 هواپیمایی ایران ایر به مقصد اصفهان که قرار بود ساعت 07:00 از فرودگاه مهرآباد پرواز کند ساعت 09:26 دقیقه از زمین بلند شد.

طبق این گزارش هواپیما مدل A320 ایران ایر با بیش از 2 ساعت تاخیر، تهران را به مقصد اصفهان ترک کرد.