ایران ایر مسافران نوشهر را با 1 ساعت و نیم تاخیر جابه جا کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پرواز شماره IRA3341 هواپیمایی ایران ایر به مقصد نوشهر که قرار بود ساعت 11:45 دقیقه از فرودگاه مهرآباد پرواز کند ساعت 13:13 دقیقه از زمین بلند شد.

طبق این گزارش هواپیما مدلATR-72-500 ایران ایر باقریب به 2 ساعت تاخیر، تهران را به مقصد نوشهر ترک کرد.