امروز چهارشنبه 2 خرداد پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان لغو شد.

به گزارش خبرگزاری موج پرواز شمارهTBN6222 هواپیمایی تابان که قرار بود چهارشنبه ساعت چهار شنبه 10:20 به مقصد مشهد از فرودگاه مهرآباد پرواز کند ، لغو شد.