هواپیمایی کارون به دلیل تاخیر پرواز در فرودگاه مهرآباد، مسافران ماهشهر را 100 دقیقه معطل کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پرواز شماره IRC2506 هواپیمایی کارون به مقصد ماهشهر که قرار بود ساعت 15:20 دقیقه از فرودگاه مهرآباد پرواز کند ساعت 17:00  از زمین بلند شد.

طبق این گزارش هواپیما مدل f100 کارون با 100 دقیقه تاخیر تهران را به مقصد ماهشهر ترک کرد.