فرودگاه مهرآباد 80 دقیقه میزبان مسافران ایران ایر به مقصد قشم بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پرواز شماره IRA214 هواپیمایی ایران ایر به مقصد قشم که قرار بود ساعت 14:20 دقیقه از فرودگاه مهرآباد پرواز کند ساعت 15:40 دقیقه از زمین بلند شد.

طبق این گزارش هواپیما مدل  MD82 ایران ایر با 80 دقیقه تاخیر، تهران را به مقصد قشم ترک کرد.