هواپیمایی آسمان به دلیل تاخیر پرواز در فرودگاه مهرآباد، مسافران کرمانشاه را نزدیک به یک ساعت معطل کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پرواز شماره IRC622 هواپیمایی آسمان به مقصد کرمانشاه که قرار بود ساعت 10:20 دقیقه از فرودگاه مهرآباد پرواز کند ساعت 11:05 دقیقه از زمین بلند شد.

طبق این گزارش هواپیما مدل ATR-72-500 ایران ایر با 45 دقیقه تاخیر تهران را به مقصد کرمانشاه ترک کرد.