سید محمد جعفری گفت: با پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران استان، میزان پرداختی بهای گندم کشاورزان مازندران به ۷۶ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه۲ کشور خاطرنشان کرد: با توجه به این میزان واریزی درصد پرداخت بهای گندم کشاورزان مازندران از پرداخت کشور ۵۰ درصد بیشتر است و این در حالی است که آغاز برداشت و خرید تضمینی گندم در استان مازندران نسبت به استان های دیگر دیرتر آغاز شده بود.

وی در ادامه به میزان خرید گندم تضمینی استان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰۶ هزار و ۳۴۶ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان مازندران توسط مراکز خرید دولت خریداری شد.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه۲ کشور افزود: میزان پرداخت بهای گندم دریافتی از کشاورزان در کل کشور ۵۶ درصد است اما در مازندران ۷۶ درصد از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است.

جعفری اظهار کرد: تا کنون مبلغ یک ۱۰۱۵ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان مازندران از طریق سامانه ویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی بانک کشاورزی پرداخت شد.