محمدعلی بهمنیار با اشاره به ظرفیت خوب استان در تولید برنج، گفت: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری آماده ارائه آموزش تخصصی تولید برنج به دانشگاه آستراخان روسیه است.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری در حاشیه نشست تخصصی هیات علمی دانشگاه دولتی آستراخان روسیه و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه کشاورزی اظهار داشت: در سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با این دانشگاه در عرصه کشاورزی امضا شد.

بهمنیار با اشاره به اینکه هدف عمده این نشست تبادل اطلاعات در امر کشاورزی و توسعه کشت برنج است، تأکید کرد: اساتید دانشگاه مازندران هم به طور متقابل از دانشگاه آستاراخان بازدید کرده‌اند.

رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه مرکز پژوهشی و تحقیقاتی کشت برنج در دانشگاه آستراخان دایر شده است، یادآور شد: قرار بر این شد تا کارشناسانی از دانشگاه ساری برای آموزش و ارائه خدمات به مرکز پژوهشی دانشگاه دولتی آستراخان فرستاده شوند.

بهمنیار با اعلام اینکه تجربیات خود را در بخش برنج در اختیار هیأت روسی قرار داده‌ایم، بیان کرد: با هیأت ۴۰ نفره روسی که به مازندران آمده‌اند در بخش‌های گردشگری، دام، آبزیان، محصولات باغی، برنج تبادل اطلاعات شده است.

وی با اشاره به ظرفیت خوب استان در تولید برنج، گفت: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری آماده ارائه آموزش تخصصی تولید برنج به دانشگاه آستراخان روسیه است.