علیرضا یونسی از برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته با فرمانداران شهرستان های ۲۲ گانه مازندران برای شناسایی معتادان خبرداد و گفت: براساس این برنامه معتادان به صورت فرد به فرد با تمامی ویژگی ها شناسایی می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج،معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران این شناسایی فرد به فرد معتادان را شامل دستیابی و جمع بندی اطلاعات و آمار مربوط به این افراد به صورت سن ، جنس ، محل سکونت و شرایط مورد نیاز برای حمایت دانست . وی تاکید کرد : نباید جامعه اسیر بی حسی اخلاقی نسبت به آسیب های اجتماعی شوند و باید همگان در این عرصه پا به کار باشند . یونسی از خانواده به عنوان عامل مهم و اثر گذار در برخورد با آسیب های اجتماعی نام برد و افزود : برای این منظور نباید با بی خیالی و یا بی توجهی از این مساله گذر کرد . وی از پیگیری برای کاهش آسیب اجتماعی در استان به عنوان برنامه امسال مسوولان نام برد و گفت: کاهش فساد ، طلاق ، اعتیاد ، پاکسازی محلات و مناطق آلوده و نیز ساماندهی حاشیه شهرها در این برنامه موردنظر است . یونسی ادامه داد : در این برنامه کاهش محور آسیب های اجتماعی بدور از هرگونه برخورد احساسی و مبنا قراردادن استفاده از تجربیات کارشناسان و صاحبنظران کشور و خارج از کشور مورد نظر است . وی با تاکید بر اینکه برخورد عقلانی و عالمانه می تواند در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نقش مهمی داشته باشد ، گفت : در بیان این نوع آسیب های موجود در جامعه بدور از بزرگ نمایی و انکار می بایست برای مقابله و پیشگیری اقدامات لازم صورت بگیرد . معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت : این استان در برخی مسائل اجتماعی در مرحله آسیب قرار داد و با برخورد به موقع برای کاهش و مقابله با آسیب های اجتماعی می توان از تبدیل آنها به مراحل بدتر جرم و بحران اجتماعی جلوگیری کرد.