فرماندار محمودآباد گفت: مهمترین سرمایه اجتماعی هر جامعه ای مردم هستند و موفق ترین جوامع نیز جامعه ای است که مشارکت اجتماعی و همراهی مردم با مدیران در آن کشور بالا است و در این راستا مدیران برای افزایش امید در جامعه گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران علیرضا شریعت در جمع مدیران شهرستان محمودآباد اظهار داشت: باید خدمات و عملکرد دولت با بهره مندی از کلیه ابزار و آلات اطلاع رسانی به سمع و نظر مردم برسد.

وی با اشاره به اینکه کشور ما با 5/11 میلیون نفر جمعیت بیشترین تعداد افراد در حال تحصیل در مدارس و دانشگاه ها را دارا است، تصریح کرد:  در سایر کشورهای دنیا افراد با سپری نمودن دوره های تخصصی و مهارتی وارد بازار کار می شوند و از فضای تحصیلی آکادمیک به فضای اقتصاد، کسب و کار و اشتغال سوق داده می شوند.

فرماندار محمودآباد با اشاره به شرایط فعلی کشور تاکید کرد: مدیران باید با توانی مضاعف نسبت به رفع مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی گام برداشته تا امید در جامعه طنین انداز شود.

شریعت  خاطرنشان کرد: اگر به دنبال توسعه همه جانبه کشور هستیم باید در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ نقش دولت را کمرنگ کرده و همه حوزه ها به مردم سپرده شود تا با مشارکت بخش خصوصی شاهد رشد و ترقی در همه ابعاد جامعه باشیم.

وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های محمودآباد نشاط و امنیت وجود نداشته تا سرمایه گذران بتوانند ورود پیدا کنند.