مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در سالجاری تاکنون 21 نفر در رودخانه های استان مازندران غرق شدند که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، علی عباسی اظهار داشت: افراد غرق شده  شامل۱۵ مرد و مابقی زن بودند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که هفت بوده، رشد داشته است.

وی به تعداد ۷ قربانی شنا در رودخانه های مازندران در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر به دلیل افزایش جمعیت شهری و روستایی این قبیل خطرات در حال افزایش است و باید برای جلوگیری از افزایش غرق شدگی با هشدارهای لازم در مناطقی که امکان خطرآفرینی‌اش هم مشخص است با اطلاع رسانی و آگاهی عمومی به شیوه های مختلف می تواند برای کاهش تلفات انسانی بسیارموثر باشد و در این  زمینه رسانه ها می توانند نقش ویژه ای در اطلاع رسانی و کاهش تلفات ناشی از غرق شدن شناگران در رودخانه ها ایفا کنند.

عباسی بیان داشت: رودخانه های شهرهای کلاردشت با ۵ ، آمل با ۴ بیشترین غرقی و متوسط سن مغروقین ۳۱ سال و کمترین ۴ ساله و مسن ترین ۵۷ سال هستند.