معاون عمرانی استاندار مازندران بر ضرورت تخصیص تسهیلات کم بهره به روستائیان تاکید کرد و گفت: به زیرساخت های کشاورزی در روستاها و مناطق عشایری توجه ویژه شود.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران مهدی رازجویان در  جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مازندران اظهار داشت : توجه به روستائیان اولویت کاری  مهم دولت است که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید و اقتصاد مقاومتی  باید به آن توجهویژه شود .

وی ادامه داد: تولیدات روستائیان و عشایر نقش مهمی در اقتصاد اقلیم کشاورزی ایفا می کند و  در توسعه کشور تعیین کننده است.

رازجویان بیان داشت : توجه به دغدغه های روستائیان اولویت اصلی اداره کل روستایی باید باشد زیرا توسعه روستائیان و عشایر با تعامل و برگزاری نشست های مداوم و گام های مستمر دستگاه های اجرایی محقق خواهد شد.