رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: خوشه‌های طلایی برنج در ۷۵ هزار هکتار از شالیزار‌های مازندران که 35 درصد می باشد برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، علی قربان نژاد اظهار داشت: کشت برنج امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۱۱ هزار هکتار افزایش داشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۲۱۴ هزار و ۳۰۰ هکتار از شالیزار‌های مازندران به کشت برنج اختصاص یافت بیان داشت: : با مساعد بودن شرایط آب و هوایی تاکنون 35 درصد برنج شالیزار‌های استان برداشت شد.

قربان نژاد تصریح کرد : از این میزان ۷۲ هزار هکتار مکانیزه و ۳ هزار هکتار سنتی برداشت برنج انجام شد.

وی به آبیاری تناوبی در کشت برنج امسال اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان امسال با روش آبیاری تناوبی کشت شد.

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: مدیریت و صرفه جویی در مصرف آب و تولید محصول با کیفیت از مزایای اجرای طرح تناوبی کشت برنج است.

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران  پیش بینی کرد :در سال رونق تولید بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن شلتوک معادل یک میلیون تن برنج سفید از زمین‌های کشاورزی استان برداشت شود.