مدیرکل راهداری استان مازندران گفت: در استان مازندران 1400 کارت هوشمند برای راننندگان صادر شده است که برای رانندگان ۴۶۳ فقره و برای ناوگان باری ۹۳۶ فقره بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران عباسعلی نجفی  مدیرکل راهداری استان مازندران اظهار داشت : هدف از صدور کارت هوشمند ساماندهی و شناسایی رانندگان فعال می باشد.

وی ادامه داد : کارت هوشمند در صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافری به صورت برخط، کاربرد داشته و استفاده آن در سیستم نوبت‌دهی در پایانه سبب کاهش چشمگیر تخلفات در حوزه حمل و نقل شده است‌.

نجفی تاکید کرد : یکی دیگر از اهداف کارت هوشمند متمایز کردن رانندگان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای است  و درواقع کارت هوشمند دفترچه کار راننده بوده که فعالیت با آن قانونی می‌شود.