معاون استاندار مازندران گفت: از طبیعت مازندران باید هنرمندانه استفاده کنیم و اجرای طرح های مختلف و توسعه باید متوازن و توام با صیانت از محیط زیست صورت گیرد. ‎

به گزارش خبرگزاری موج مازندران و به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران حسین حسن نژاد در مراسم گرامیداشت روز محیط بان اظهار داشت : خاک زرخیز کشاورزی و لطافت آب و هوای مازندران وابسته به وجود جنگل بی مانند و دریای خزر است و باید هنرمندانه از آن استفاده درست کنیم.

وی از کاهش محسوس وسعت جنگل و مرتع، تجاوز به عرصه های ساحلی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی به عنوان مهم ترین تهدیدهای زیست محطی مازندران یاد کرد و گفت: اجرای طرح های مختلف و توسعه باید متوازن و توام با صیانت از محیط زیست صورت گیرد.

حسن نژاد گسترش حاشیه نشینی را از دیگر عوامل تخریب محیط زیست مازندران و زندگی مردم استان برشمرد و افزود: وضعیت تولید و رها سازی زباله ها، و پسماند و فاضلاب در این نقاط نامطلوب است.

معاون استاندار مازندران گفت: بی توجهی به زوایای زیست محیطی، اوضاع نامناسبی را در همه حوزه های استان به وجود آورد و بریا حفاظت از زندگی شهروندی در مازندران باید از محیط زیست و زیست بوم استان پاسداری نمود.