مدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت: ۵۸ درصد مازندرانی ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و 137 هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر در این استان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، سید علی اصغر محمودی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی  استان مازندران اظهار داشت : 90 درصد منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه افراد تامین می شود و از آنجایی که در سال های اخیر از هر پنج نفری که حق بیمه پرداخت می کنند یک نفر بازنشسته می شود با کاهش منابع در این زمینه روبرو هستیم.

وی ادامه داد : ماهانه مبلغ  12 میلیارد تومان بیمه بیکاری به 11 هزار بیکار مازندرانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند پرداخت می شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به گردش مالی تأمین اجتماعی در استان تصریح کرد: سالانه بیش از ۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان جریان دارد این امر در حالی است که کل بودجه کشور برای دولت ۴۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که از این مقدار ۲۴۰ میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی تأمین و تزریق می‌شود.

محمودی گفت: طلب تأمین اجتماعی مازندران از کارفرمایان ۶۰۰ میلیارد تومان می باشد.