رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: پیش بینی می شود در 214 هزار و 300 هکتار از زمین های کشت شالی در استان مازندران یک میلیون ۴۲۰ هزار تن تولید شلتوک داشته باشم برسد که این مقدار نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، عزیز اله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران   در مراسم نخستین برداشت مکانیزه برنج کشور در شهرستان آمل اظهار داشت: در سالجاری به دلیل مناسب بودن شرایط آب و هوا وجود فراوان آب شاهد افزایش تولید شلتوک و کیفیت مناسب آن خواهیم بود.

وی ادامه داد : استان مازندران با داشتن بیش از 40 درصد سطح زیر کشت و تولید برنج رتبه نخست کشور را دارد اراضی شالیزارهای استان مازندران نیز وضعیت مطلوبی دارد و شاهد افزایش زیر کشت رفتن برنج در سالجاری بوده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در حال حاضر مهمترین موضوع در زمان برداشت برنج قیمت آن است که با توجه به هزینه بالا و کاهش درآمد شالیکاران امسال قیمت برنج باید متناسب با هزینه تولید باشد.