رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس از علامتگذاری محدوده معادن در این شهرستان خبر داد و گفت: از برداشت غیر مجاز معادن در چالوس جلوگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، مهردادخزایی پول اظهار داشت : علامت گذاری با بنچ مارک در محدوده معادن دارای مجوز به منظور پیشگیری از برداشت غیرمجاز در محدوده این معادن است تا بر اساس مجوز صادر شده برداشت داشته باشند.

 وی با اعلام اینکه تاکنون دو معدن از 10 معادن فعال حوزه این شهرستان با سازه های بتنی بنچ مارک علامتگذاری شد ادامه داد : نصب این بنچ مارک ها با دستور دادستان استان صورت گرفت و در 8 معدن باقیمانده نیز به زودی علامتگذاری با بنچ مارک انجام می شود.

خزایی تعداد این بنچ مارک ها را  13   عدد اعلام  و خاطر نشان کرد: هزینه ساخت این بنچ مارک ها توسط بهره برداران معادن و محدوده آن نیز توسط اداره منابع طبیعی مشخص شد.