مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه2 گفت: 33 هزار تن گندم به ارزش 57 میلیارد تومان از کشاورزان مازندرانی خریداری شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران علی جعفری اظهار داشت : تاکنون 88 درصد مطالبات گندمکاران استان 50 میلیارد تومان پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری براساس 4 درصد افت مفید و 1 درصد افت غیرمفید 17 هزار ریال تعیین شد ادامه داد : 23 مرکز شامل 14کارخانه آرد و سیلو و 9 مرکز تعاون روستایی برای خرید محصول گندم در مازندران پیش بینی و از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲کشور همچنین گفت: تاکنون بیش از 23 هزار و 500 تن کلزا از کشاورزان مازندرانی خریداری و بیش از 67 میلیارد و 340 میلیون تومان به حسابشان واریز شد.