استاندار مازندران گفت: گازرسانی، اشتغال‌زایی و توسعه را به همراه دارد و مهم است که پس از گازرسانی، آبادانی و رشد و شکوفایی کشور را نیز ببینیم.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، احمد حسین زادگان در آیین افتتاح پروژه گازرسانی به شهر آلاشت مازندران اظهار داشت: شاید طرح گازرسانی به آلاشت به سبب ارتفاع زیاد توجیه اقتصادی نداشت، اما نوع نگاه انقلاب و نظام ارائه خدمات به همه مردم است.

وی ادامه داد : بخشی از بار اصلی منابع مالی کشور بر دوش وزیر نفت است که او از شخصیت‌های برجسته ملی است ، زیرا باعث شد که در شرایط سخت تحریم هیچ کدام از پروژه‌ها متوقف نشوند.

حسین زادگان گفت: : ایران قابل تحریم نیست اما آقای زنگنه به خاطر بی‌مهری‌هایی که به او می‌شود به تنهایی جور این اقتصاد تحریمی را می‌کشد و پروژه‌های عمرانی را بدون توقف رو به جلو می‌برد.

استاندار مازندران بیان داشت : گازرسانی سبب توسعه زیرساخت‌ها و مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها به روستاها می‌شود که نکته بسیار مهمی است.

وی با اذعان بر اینکه آمدن گاز تنها به معنای گرما نیست، افزود: مهم این است که پس از آن توسعه، رشد اقتصادی و آبادانی هم بیاید و مردم هم بدانند که دولت کار در مناطق را انجام داده و مردم نیز از ظرفیت‌ها استفاده کنند.

استاندار مازندران گفت: خود اتکایی هدف اصلی نظام است و نگاه به مناطق در حال توسعه و کمتر برخوردار در کشور مورد تاکید دولت تدبیر و امید است و باید از ظرفیت های مختلف کشاورزی و گردشگری استان بهره ببریم.