مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت: گازرسانی به شهر آلاشت و 7 روستای همجوار با اعتباری بالغ بر 810 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران جعفر احمدپور اظهار داشت: گازرسانی به شهر آلاشت در 3 فاز اجرای خط تغذیه گاز و شبکه داخلی شهر به اجرا در آمده است.  

وی ادامه داد : اجرای خط تغذیه گاز شهر آلاشت و روستاهای حومه از سال91 آغاز شده و با هزینه‌ای بالغ بر 810 میلیارد ریال به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در خصوص شبکه داخلی گاز شهر آلاشت نیز گفت: اجرای شبکه داخلی شهر شامل اجرای 50 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع و احداث و نصب 3 ایستگاه تقلیل فشار به اتمام رسیده و در مرحله نصب 1000 انشعاب قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای گازرسانی به روستاهای همجوار ادامه داد: همزمان با گازرسانی به شهر آلاشت، گازرسانی به 40 روستا نیز در دست اقدام است که در صورت تخصیص به موقع نقدینگی و نبود موانع قانونی، اجرایی خواهد شد.

احمدپور روستاهای بهره مند از گاز در این افتتاحیه را گلیان، شهریارکلا، سرین، لیند، کریکلا، کلاریجان و پارسی عنوان کرد و افزود: گازرسانی به بقیه روستاهای بالای 20 خانوار فاقد گاز نیز در دستور کار قرار دارد .

به گفته احمدپور، در حال حاضر، شهرهای بهره‌مند از گاز طبیعی در استان مازندران 57 شهر از مجموع ۵۹ شهر است که دو شهر گزنک و بلده نیز در مرحله اجرای سایر روش‌ها و انتخاب پیمانکار قرار دارد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، تعداد خانوار شهری تحت پوشش گاز طبیعی در این استان بیش از 99.5 درصد و تعداد خانوار روستایی تحت پوشش گاز طبیعی 92.5 درصد است.