مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت: 520 انشعاب غیر مجاز برق در فاز اول طرح جمع آوری برق های غیر مجاز شهرستان های نور، نوشهر و محمودآباد جمع آوری و قطع شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران کیوان فرح زاد اظهار داشت: در راستای احقاق حقوق مشترکین شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران، فاز اول طرح جهادی مقابله با انشعاب های غیر مجاز ویژه تابستان اجرایی شد.

وی ادامه داد : در فاز اول این طرح که به همت مدیران و همکاران اجرایی و تست و بازرسی در دو روز متوالی انجام شد انشعابات غیرمجاز شناسایی شده در محدوده شهرستان های نور، نوشهر و محمودآباد جمع آوری و طی روزهای آتی با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

فرح زاد تصریح کرد : بیش از تعداد ۱۵۲ دستگاه کنتور تست و تعداد ۹ دستگاه کنتور معیوب تعویض گردید که از کنتورهای تست شده تعداد ۴۴ مورد دارای برق غیر مجاز بودند که اصلاح و رفع عیب گردید و این افراد نیز علاوه بر پرداخت هزینه انرژی مصرفی مربوط به زمان دستکاری کنتور، جهت اقدامات بعدی به دستگاه قضا معرفی می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران اذعان داشت:  استفاده از برق غیرمجاز علاوه بر آسیب رساندن به تاسیسات و شبکه های برق، باعث بروز خسارت و آسیب رسیدن به تجهیزات برقی مشترکین می شود که در این خصوص درخواست می گردد تا با بهره گیری اصولی از انرژی برق یاری رسان این شرکت در ارایه برق مطمئن و پایدار باشند.