فرماندار شهرستان نور گفت: با ادارات و نهاد هایی که صرفه جویی برق را رعایت نمی کنند برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران علی شادمان در جلسه شورای اداری شهرستان نور اظهار داشت : دشمن تمام توان خود را به کار گرفته که جمهوری اسلامی را از پا در بیاورد  اما اتحاد ملت و دولت و همدلی ایجاد شده در کشور نقشه دشمن را نقش بر آب می کند.

وی ادامه داد: صاحبان مجتمع‌های رفاهی، پذیرایی و خدماتی شهرستان باید از دیزل ژنراتور استفاده کنند.

فرماندار نور خطاب به مسئولان شرکت توزیع برق این شهرستان گفت: اگر اداره‌ای صرفه جویی  برق را برطبق مقررات رعایت نمی‌کند برق آن اداره قطع شود.

شادمان بیان داشت: روسای ادارات و نهادها باید تا حد توان پاسخگوی ارباب رجوع باشند و کاری که می توانند انجام دهند به استان و یا اداره ای دیگر ارجاع ندهند.

وی بیان داشت: ادارات و نهادهای عضو ستاد خدمات سفر باید توجه داشته باشند که شرایط میزبانی از مسافران تابستانی باید در این شهرستان به نحوی باشد که نارضایتی وجود نداشته باشد.