مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 از خرید 21 هزار و 513 تن کلزا به ارزش 697 میلیارد و 234 میلیون ریال از کشاورزان مازندرانی در سالجاری تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، سید محمد جعفری مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 اظهار داشت: 83 درصد مطالبات کلزا کاران مازندرانی با پیگیریهای صورت گرفته پرداخت شد

وی ادامه داد : با پیگیریهای به عمل آمده کشاورزانی که تا 19 خرداد کلزای خود را به مراکز خرید شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 تحویل دادند، مطالبات آنها به مبلغ 579 میلیارد و 973 میلیون ریال از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل پرداخت شد.

وی گفت : با پیگیری های صورت گرفته قرار است مطالبات سایر کلزاکاران نیز به زودی پرداخت شود.

جعفری افزود: بر اساس دستور العمل خرید تضمینی کلزا قیمت پایه خرید هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا  با دو درصد ناخالصی و 10 درصد رطوبت 34 هزار و 398 ریال تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 گفت : تا زمانی که کشاورزان ، کلزا برای تحویل داشته باشند مراکز خرید شرکت غله دایر خواهند بود.