رئیس شبکه بهداشت و درمان عباس آباد گفت: خانواده مرحوم امیرحسین قربانپور جوان ۱۴ساله سلمانشهری در اقدامی خداپسندانه اعضای بدن بیمار مرگ مغزی خود را به بیماران نیازمند اهداء کردند.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، دکتر عالیه علوی  با بیان اینکه تاکنون 4خانواده در این شهرستان اعضای بیماران مرگ مغزی خود را اهداء کرده اند اظهار داشت : همه اعضای اصلی و حیاتی داخلی قابل پیوند مرحوم امیرحسین قربانپور به بیماران نیازمند اهداء می شود.

وی ادامه داد : اهدای عضو ، اهدای زندگی به دیگران بوده و ما این کار را از صمیم قلب، برای رضای خداوند متعال و شادی روح فرزندمان انجام داده ایم.

امیرحسین قربانپور جوان 14ساله ساکن منطقه تیلور سرشرقی شهر سلمانشهر 21 اسفند پارسال بر اثر حادثه دچار مرگ مغزی شد.