تهیه کننده کنسرت های نوروزی در نوشهر گفت: به جهت همدردی با سیل زدگان و خانواده هایی عزیزان خود را در سیل اخیر از دست دادند سه کنسرت نوروزی در نوشهر لغو شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، شهرام فهیمی اظهار داشت: کنسرت نوروزی رضا صادقی،حامد همایون و محمدرضا گلزار به جهت همدردی به هموطنان ایران اسلامی که این روزها عزادار عزیزان از دست رفته خود در سیل هستند لغو شد.

وی ادامه داد: به دنبال هماهنگی با سایر خواننده های محترم که قرار بود در نوشهر کنسرت نوروزی برگزار کنند هستیم که به احترام خانواده های داغدار سیل اخیر آنها هم با لغو کنسرت موافقت کنند که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

فهیمی اظهار داشت: امروز همه ایران عزادار است و شاهد حادثه ناگواری در سیل اخیر بودیم و لغو کنسرت های نوروزی کوچکترین کاری بود که توانستیم با خانواده های داغدار سیل اخیر همدردی کنیم.