مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت: سیل تاکنون 170 میلیارد ریال به بخش های کشاورزی روستاهای تحت پوشش این شهرستان خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، غلامرضا قنبری اظهار داشت : بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته از خسارات سیل  پس از بررسی های بعمل آمده تاکنون 170 میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی روستاهای تحت پوشش این شهرستان وارد شد.

وی ادامه داد : بر اثر سیلاب 90 میلیارد ریال به بخش زراعت، 20 میلیارد ریال به تأسیسات مرغداری و دامداری و 60 میلیارد ریال به منابع آب خاک و تاسیسات زیربنایی بخش کشاورزی شامل شبکه انتقال آب، جاده بین مزارع و سردهنه های زراعی خسارت وارد شد.