رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بهشهر،نکا وگلوگاه از آغاز عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی شرق مازندران به طول 5 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 18 میلیاردریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران،  مسیح ناصحی اظهار داشت : از آنجا که شرق مازندران به دلیل شرایط خاص منطقه ای و تعدد روستاها دارای راههای روستایی پر اهمیتی بوده ، لذا نگاه به محورهای روستایی یکی از برنامه های اصلی کاری این اداره کل می باشد.

وی همچنین ادامه داد: محور روستایی شورابسر – دوراب در شهرستان نکا آسفالت بخش اول آن  به طول 2/5 کیلومتر به اتمام رسیده و مابقی مسیر در حال اجراست .

ناصحی تاکید کرد: همچنین  محور روستایی مهدیرجه – یخکش در شهرستان گلوگاه  که عملیات بهسازی و آسفالت توسط پیمانکار  به طول 3 کیلومتر و عملیات زیرسازی و بهسازی روستای ندابخیل – درزی محله و اطرب شهرستان نکا بطول 2/5 کیلومتر در حال اجرا میباشد.