مجید جعفری از تولید و عرضه 100 تن تخم مرغ در در 6 ماعه اول سال در مرغداری های قائم شهر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهراظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 100 تن تخم مرغ در واحد تخمگذار تجاری در شهرستان قائم شهر تولید و راهی بازار مصرف شد.

وی تصریح کرد: این واحد صنعتی با ظرفیت 20 هزار قطعه، توان تولید سالانه 200 تن تخم مرغ را دارد.

مجیدجعفری گفت: شهرستان قائم شهر با دارا بودن 104 هزار و 362 قطعه مرغ بومی و تولید یک هزار تن تخم مرغ نقش مهمی در تامین نیاز مصرف خانگی و بازارهای محلی منطقه دارد.