مسئول خواهران بسیج کارگری سپاه کربلا استان مازندران بیان داشت:ثمره واهمیت بسیج را از دوران دفاع مقدس تا به امروز شاهدیم .

مسئول خواهران بسیج کارگری سپاه کربلا استان مازندران در اهدای سبدکالا به خانواده های مستضعفین در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: بسیج مخصوص یک مقطع خاص ویک ماموریت خاص نیست واهمیت وثمره آن را در دوران 8سال دفاع مقدس دیدیم وامروزه هم شاهد هستیم که بسیج در همه عرصه ها فعالیت داشته علی الخصوص در بحث اردوهای جهادی که بسیار فعال بوده است.

وی افزود: امروز امور خواهران بسیج کارگری سپاه کربلا و دیگر سازمانهای بسیج اقشاری در کنار بسیج جامعه زنان سپاه کربلا آمده تا اعلام نماید که از آرمانهای خود کوتاه نمی آیند و بر آرمانهایشان پایبند هستند و برای کمک به خانواده های مستضعفین آماده هستند .

این مسئول گفت: توزیع سبد کالا نیز امروز از کوچکترین کاری است که برای این خانواده ها انجام دادیم .

مسئول خواهران بسیج کارگری سپاه کربلا استان مازندران اظهار داشت: به دنبال اجرای منویات رهبری وبخشی از موضوعاتی که رهبری هم بر آن دغدغه دارند موضوع محرومیت زدایی وهمچنین افزایش بار علمی در بین مردم است که ما در کنار سایر مردم موضوع محرومیت زدایی وتوجه به موضوع علم افزایی  را در دستور کار خود قرار داده ایم وانجام وظیفه میکنیم و خواهیم کرد .