رضا غفاری با اشاره به افزایش دما و رشد بار در تابستان امسال ، گفت: 552 ترانس فولبار و کم بار در سیکل جابجایی قرار گرفت.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق مازندران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج، با بیان اینکه تابستان امسال 75651 مگاوات ساعت کمبود تولید داشته ایم ، بیان داشت: 1296 مگاوات ساعت انرژی توزیع شده بابرنامه در بخش توزیع انجام شد.

وی افزود: بابت اصلاح شبکه های دارای ضعف ولتاژ فشار ضعیف 142  ترانس به امورهای 16 گانه تحویل داده شد که 552 مورد سیکل جابجایی ترانس فول و کم بار اتفاق افتاد.

غفاری اظهار داشت: 723 مورد متعادل سازی بار شبکه توسط مجریان امورهای توزیع در تابستان امسال انجام شد.

عضو هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق مازندران با توجه به تمامی مشکلات در بخش فوق توزیع و انتقال خوشبختانه  پروژه رینگ به تعداد 10 مورد جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش حجم بار فیدرها انجام گردید و همچنین  به تعداد 15 فیدر از 5 پست فوق توزیع توسعه و افزایش یافت

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به بازدیدهای دوره ای از تاسیسات شبکه در شش ماه اول سال 97 گفت:از کل تجهیزات پایه های فشار متوسط 185159 دستگاه می باشد که 107530 مورد بازدید شده است.

وی بابیان اینکه 34881 پست توزیع در شرکت توزیع نیروی برق مازندران وجود دارد،گفت: 16043 مورد در بازدید های دوره ای مورد ارزیابی قرار گفت .

رضاغفاری در پایان تصریح کرد : تمام  اقدامات جهت گذر از پیک تابستان سال 97 با همکاری و همدلی تمام مجموعه و نیروهای خدوم و زحمتکش شرکت توزیع برق مازندران میسر شد .