مجیدسلطانی بیان داشت: یک‌هزار تن کود اوره به صورت فله‌ای در انبارهای مازندران موجود است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر شرکت خدمات حمایتی ورزی مازندران اظهار داشت:کشاورزان اولویت‌بندی در کشت محصولات پاییزه بویژه کلزا داشته باشند و اگر مشکلی در تهیه کود اوره دارند اعلام کنند تا از انبارهایی که این کود موجود است در اختیار آنان قرار گیرد.

 سلطانی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 53 هزار و 969 تن انواع کود شیمیایی در سطح استان تامین، تهیه و توزیع شد.

وی با بیان اینکه برای استمرار کشت پاییزه در استان هیچگونه افزایش قیمت کود نداریم و کشاورزان نگران نباشند، ادامه داد: صد درصد کود فسفاته و پتاسه برای کشت پاییزه محصولات کشاورزی در انبارهای شرکت خدمات حمایتی و کارگزاری‌ها موجود است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی مازندران اضافه کرد: یک‌هزار تن کود اوره به صورت فله‌ای در انبارهای مازندران موجود است و در حال کیسه‌گیری برای توزیع بین کشاورزان است.