عبدالصمد صفرنژاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ کیلومتر از سواحل نوشهر آزادسازی شد، گفت:عمر برخی از پروژه های نیمه تمام در نوشهر به ۱۵ سال می رسد .

به گزارش خبرگزاری موج، فرماندار نوشهر در مراسم معارفه شهردار جدید این شهر، از شهردار و شورا خواست تا افق ۲۰ ساله توسعه شهری را مدنظر قرار گیرند گفت: عمر برخی از پروژه های نیمه تمام در شهرستان به ۱۴ تا ۱۵ سال می رسد و هنوز این طرح ها به بهره برداری نرسیده است.

وی خواهان بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت ها برای توسعه شهری شد و گفت: پروژه ای که قرار بود طی هفت سال به بهره برداری رسد باید بررسی شود که چرا پس از ۱۴ سال تکمیل نشده است و این چرایی ها برای مردم بازگو شود.

فرماندار نوشهر با اشاره به انتخاب شهرداری نوشهر نیز گفت: شهرداری نباید کارگاه آموزشی برای شهرداران باشد بلکه باید از افراد صاحب تجربه و آزمون پس داده برای تصدی مسئولیت بهره گرفت.

وی تصریح کرد: شورا و شهرداری موفق خواهند بود که تعامل مطلوبی با دستگاه های مختلف داشته باشند و از ظرفیت این بخش ها استفاده کند.

این مسوول با اشاره به گردشگر بودن شهرستان گفت: در نوروز سال جاری بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شب در شهرستان اقامت کرده اند از اینرو توجه مسئولان به منطقه الزامی است.

صفرنژاد درباره آزادسازی با عنوان اینکه تاکنون ۲۰ کیلومتر از ساحل آزادسازی شده است، تهیه برنامه برای سواحل آزاد شده را ضروری دانست و گفت: صرف آزادسازی مشکلی حل نمی شود و باید طرح و برنامه تهیه شود.