حمید بالایی با اشاره به اینکه بسیج دانشجویی از فضای سیاست زده باید به دور باشد، گفت:با رنگ و بوی جناحی مخالف هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج، جانشین سازمان بسیج دانشحویی کشور در مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی مازندران اظهار داشت: بسیج دانشجویی در بستردانشگاه نقش آفرینی می کند و باید از یک فضای سیاست زده به دور باشد زیرابا رنگ و بوی جناحی مخالف هستیم و باید برپایه علمی حرکت کند چراکه پذیرش بیشتری خواهد داشت.

وی گفت: دانشجو باید در بستر تربیت نقش آفرینی کند و دانشجو آرمان گرا و متناسب باآرمان ها و دربستر واقعیت ها مطالبه گری کند.

جانشین سازمان بسیج دانشحویی کشورادامه داد: بسیج دانشجویی باید بتواند مبتنی بر ظرفیت عظیم دانشجویی به شناخت مسائل انقلاب ،کلان و کاربردی توجه کند و با ساماندهی هسته های تخصصی علمی به نیازهای جامعه پاسخ دهد.

بالایی با بیان اینکه بسیج دانشجویی موتور پیشران اقشار مختلف بسیج است و باید با نگاه جهادی به قله های بزرگ نظام دست یابیم گفت: برنامه راهبردی در راستای نقش آفرینی و کادرسازی بسیج دانشجویی به عنوان کانون پیشران و تربیت نیرویی تراز اسلامی در دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین برای تعمیق بخشی مبانی نظری، بینش و شکل دهی مبانی اندیشه ای واسلامی، دوره های مختلف مانند طرح ولایت برگزار شد.

بالایی ادامه داد: یکی از آسیبهای جدی عدم بهره گیری و استفاده از دانش تخصصی دانشحویان برای حل مسائل در دوره های مختلف بود که باید دوره های تخصصی و آموزش لازم و کارآمدی را ببینند و هدف گذاری و سیاست گذاری لازم را دراین زمینه انجام شد.