علیرضا سعدی پور اظهار داشت: 10 مدرسه قدیمی روستاهای تنکابن اقامتگاه بوم گردی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن بیان داشت: در روستاهای تنکابن حداقل 10 مدرسه قدیمی وجود دارد که باید آنها را به صورت اجاره به سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور ایجاد اقامتگاه بوم گردی واگذار نماییم.

 سعدی پور با بیان این نکته که کارهای قانونی برای واگذاری این واحدها انجام شده است ، افزود : هم اکنون مدارس قدیمی روستاهای لات سیاه مشته و کوتی بازار بخش نشتا و تودارک بخش مرکزی این شهرستان آماده واگذاری به سرمایه گذاران هستند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن با ابراز مخالفت نسبت به فروش مدارس قدیمی این شهرستان، اظهار داشت: ایجاد اقامتگاه بوم گردی، اشتغال و درآمدزایی پایدار را برای آموزش و پرورش به همراه دارد و می تواند بخش قابل توجهی از اعتبارات مورد نیاز برای آماده سازی و تجهیز مدارس را تامین نماید.

وی همچنین به ایجاد مدرسه گردشگری در آینده نزدیک در منطقه نمونه گردشگری چالدره دو هزار اشاره کرد و بیان داشت : بخش خصوصی که در این منطقه فعالیت دارد در تلاش است تا یک دبیرستان در حوزه گردشگری و هتلداری احداث کند و دانش آموزان علاقه مند در پایه های دهم تا دوازدهم را جذب نماید.

علیرضاسعدی پور تصریح کرد : باید رشته های تحصیلی را از نظری به سمت فنی و مهارتی ببریم تا اشتغال دانش آموزان تحصیلکرده را شاهد باشیم.