سیداحمد طاهری از توزیع 48 تن گوشت سفید و قرمز منجمد در شهرستان بابل خبر داد

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی بابل بیان داشت: به منظور تنظیم بازارگوشت سفید و قرمز، مردادماه امسال، 48 تن گوشت سفید و قرمز منجمد در شهرستان بابل توزیع شد.

وی افزود: از این مقدار، 47 تن مرغ منجمد و 1.2 تن گوشت قرمز منجمد به قیمت مصوب دولتی در سطح شهر بابل توزیع شد.

سیداحمد طاهری تصریح کرد: 25 تن مرغ منجمد با صدور حواله توسط فروشگاههای عرضه مواد پروتئینی و 22 تن نیز به صورت سیار با استفاده از خودروهای یخچال دار در سطح شهر بابل توزیع شد.