سید محمد جعفری گفت: دولت برای خرید تضمینی برنج از کشاورزان چهار ماه مهلت تعیین کرد که این مدت تمدید نخواهد شد .

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور در باره وضعیت بازار برنج و خرید تضمینی این محصول گفت: مراکز خرید توافقی برنج در مازندران از حدود یک ماه پیش فعال شد ولی شالیکاران محصولشان را به مراکز خرید تحویل نمی دهند که این نشانه رضایت و بالا بودن قیمت برنج در بازار است.

جعفری با بیان اینکه دولت برای خرید برنج چهار ماه مهلت تعیین کرد که این مدت تمدید نخواهد شد، گفت:خرید تضمینی برنج از کشاورزان استان مازندران تا 15 آذر ماه سال جاری ادامه دارد .

وی از برنجکاران خواست تا در صورت تصمیم به تحویل محصول به مراکز خرید در آمل ، بابل ، فریدونکنار و نکا، معرفی نامه از جهاد کشاورزی این شهرستان ها دریافت کنند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور بیان داشت:بر اساس طرح خوداتکایی برنج، تا پایان برنامه ششم توسعه سطح زیر کشت ارقام پر محصول در استان های مازندران و گیلان باید به 255 هزار هکتار افزایش یابد در حالی که هم اکنون در کمتر از 20 هزار هکتار از اراضی شالیزاری شمال برنج رقم پر محصول کشت می شود.

جعفری افزود:عملکرد برنج رقم شیرودی و فجر که از ارقام پرمحصول هستند در هر هکتار هفت تن شلتوک است و رقم ندا هم به هشت تا هشت و نیم تن می رسد، اما میزان عملکرد ارقام سنتی مانند طارم محلی و هاشمی حدود پنج تن شلتوک است.