مهدی عبوری با 4 جابه جایی تغییرات مدیریتی در شهرداری ساری را کلید زد.

به گزارش خبرگزاری موج، طی احکامی از سوی مهدی عبوری شهردار ساری، سیدکمال آقامیری از سمت شهردار منطقه ۲ عزل و به‌جای وی محمدحسین قبادی شهردار این منطقه شد.

امید ذاکری شهردار سابق منطقه ۱ جای خودش را به مصطفی احمدی‌فولادی داد.

گفته می‌شود ذاکری به‌جای فرزانه معاون شهرسازی شهردار خواهد شد.

جابر ملکی شهردار سابق منطقه ۳ نیز جای خودش را به مهدی کرمی داد و خودش به‌جای سیدحمید هاشمی رئیس سازمان عمران شد.

گفته می‌شود هاشمی رئیس سابق سازمان عمران به‌جای رشیدی معاون فنی شهردار خواهد شد.