علی شادمان با توجه به وضعیت بازار تاکید کرد: جست و خیز رئیس تعزیرات حکومتی در شهرستان نور باید دو چندان باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، فرماندارشهرستان نور با بیان اینکه مردم نقش کلیدی برای جامعه دارند، افزود: باید تا آن جایی که اختیارات به ما اجازه می دهد به مردم کمک می کنیم.

شادمان در ادامه با توجه به وضعیت بازار تاکید کرد: جست و خیز رئیس تعزیرات حکومتی در شهرستان نور باید دو چندان باشد.

فرماندار نور افزود: مدیران با تمام وجود بر روی پرونده ها وقت می گذارند زیرا نباید حقی از شهرستان نور ضایع شود.

علی شادمان با اشاره به اینکه امروز ما با توجه به شرایط سخت مالی و بین المللی و تحریم ها، به برکت خون شهدا و نظام می توانیم در برابر دشمن قدرتمندانه بایستیم، تصریح کرد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند در نظام مقدس جمهوری اسلامی بن بست وجود ندارد ، قطعا در این عرصه که جنگ اقتصادی است، دشمن با شکست می مواجه شود .