جلسه انتخاب اعضاء هیات رئیسه سال دوم شورای پنجم شهر ساری با ابقاء دوباره اعضاء برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اعضای 9 نفره شورای اسلامی این شهر از بین سید مسعود مدینه و علیجان شمشیربند نامزدهای ریاست، سید مسعود مدینه را با 6 رای برای دومین سال در پست ریاست شورا ابقاء کرد.

علیجان شمشیربند که سابقه ریاست شورای دوره چهارم را در کارنامه اش دارد با کسب 3 رای از راهیابی به هیات رئیسه و ریاست شورا بازماند.

اعضای شورای شهر ساری در رای گیری برای انتخاب نایب رئیس ،علی اکبر زلیکانی تنها نامزد پست احراز نایب رئیسی را با 8 رای برای دومین سال در این سمت ابقاء کرد.

همچنین کوروش یوسفی و سید علی آقامیری نیز در رای گیری اعضای شورا به عنوان دبیر اول و دوم شورای اسلامی شهر ساری انتخاب شدند.

شورای شهر ساری برای نخستین بار قاسم قاسمی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر را با هفت رای به عنوان سخنگوی این نهاد انتخاب کردند تا از این پس این عضو شورا برنامه ها و عملکرد این نهاد را به اطلاع خبرنگاران و افکار عمومی برساند.

قاسم قاسمی که نسبت خانوادگی با شهردار فعلی ساری دارد، در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رای اول ساروی ها را به خود اختصاص داد.