علی اسماعیلی بیان داشت:مدیر فرهنگی باید نشاط و امید را در جامعه فرهنگ سازی کرده و به صورت یک الگو در جامعه هدایت کند.

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با اشاره به این که یک فرهنگی یا هر آن که در حیطه فرهنگ کار می کند؛ باید تحول را در خودش ایجاد کند، افزود: مدیر فرهنگی باید نشاط و امید را در جامعه فرهنگ سازی کرده و به صورت یک الگو در جامعه هدایت کند.

 اسماعیلی گفت: رسالت انبیا رسالتی است که در فرهنگ ما باید نهادینه شود؛ رسالت خانواده بزرگ فرهنگ و ارشاد هدایت انسان ها به عرصه فرهنگ و هنر است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با رواج جشنواره های بومی و محلی می توانیم مردم را از گذشته آگاه کنیم تا  از فرهنگ  گذشته خود جدا نشوند؛ عملیات روانی دشمن در تک تک مردم تاثیر گذاشته و مسئولیت اصحاب فرهنگ و هنر بسیار در این حوزه حائز اهمیت بوده است.

 علی اسماعیلی با بیان این که توزیع همدلی و وحدت از جمله مواردی است که می توان با آن جامعه را به آرامش دعوت کرد، یادآور شد:  نهاد فرهنگی در هر شهر می تواند با فرهنگ سازی مناسب و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی باعث ایجاد امید و آرامش شود.